Voor negen opleidingsplaatsen in Tergooi zijn opnieuw CZO-erkenningen toegekend

30|08|19

Na het officieuze bericht eind augustus en de verwerking van de feedback volgden de verlossende woorden: geslaagd. Voor negen opleidingsplaatsen in Tergooi zijn opnieuw CZO-erkenningen toegekend.

Eind 2018 startte het project voor een hernieuwde erkenning van de negen opleidingsplaatsen door het College Zorg Opleidingen (CZO). Voor een aantal opleidingsplaatsen was het vijf tot zeven jaar geleden dat een aanvraag was ingediend. Dit keer behoorde bij de aanvraag een audit van de werkplekken door een auditteam van het CZO.

Hard gewerkt
Om aan de eisen van het CZO te kunnen voldoen, hebben de Tergooi Academie, afdelingsmanagers en medewerkers met aandachtsgebied opleiden hard gewerkt om de opleidingsgidsen te updaten. Voor het hele ziekenhuis is het opleidings- en examenreglement (OER) voor CZO-erkende beroepsopleidingen herzien. Ook werd de Centrale Beroeps Opleidingscommissie (CBOC) opgericht.

Interne audits
Er is kritisch gekeken naar de werkwijze, de visie op opleiden en begeleiden en de relatie tussen de eindtermen van het CZO en de competenties in de praktijk. In de weken vóór de officiële audit voerden leden van het CBOC samen met de Tergooi Academie interne audits uit, inclusief interviews van studenten, werkbegeleiders en afdelingsmanagers, inspectie van de leerwerkplekken en portfolio’s. Daar waar nodig werden de laatste aanpassingen in opleidingsgidsen en procedures aangebracht.

Spannende dag
Op 14 juni lieten zeven leden van het CZO-auditteam zich onder begeleiding van een opleidingsadviseur naar de interviewruimtes en afdelingen leiden. Voor de betrokkenen was dit een spannende dag, iedereen liet zich van zijn beste kant zien. Ook was er plaats voor een kritisch geluid. Tergooi liet zien waar het goed in is: opleiden. Aan het eind van de dag gaf het auditteam een korte samenvatting van wat ze gezien en gehoord hadden. De eerste voorzichtige conclusies waren positief.

Geslaagd
Nu is er dan de officiële uitslag: de CZO heeft de erkenningen toegekend. Zonder herkansing, zonder dwingende maatregelen en met goede adviezen en lovende uitlatingen. De negen opleidingsplaatsen zijn voor een periode van 5 jaar weer erkend.

Felicitaties
We feliciteren iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Lang in deze roes blijven hangen, kunnen we niet: de volgende CZO-audits zijn alweer aanstaande. Voor andere afdelingen en andere opleidingsplaatsen, met nieuwe kansen.

« Vorige pagina