Verpleegkunde

Tergooi en jij
Tergooi zet zich in voor zeggenschap van verpleegkundigen. Dit versterkt het verpleegkundig leiderschap en leidt tot excellente zorg. In ons ziekenhuis zijn er voor verpleegkundigen veel kansen om zich te ontwikkelen. Zo zijn er opleidingsplaatsen verplegingswetenschap beschikbaar, kun je leermeester klinisch redeneren worden en kan iedere verpleegkundige, onder begeleiding van een master verpleegkundige, onderzoek doen. Als verpleegkundige kun je deelnemen aan de leerlijn evidence based practice (EBP) waarin je vervolgens ook als docent aan de slag kunt. Daarnaast kun je jouw verpleegkundige expertise inzetten op ziekenhuisbrede projecten.

De missie van de verpleegkundigen in Tergooi: ‘naar een lerende beroepsgroep – ambitieus en inventief – die trots is op het eigen werk en op de excellente uitkomsten van zorg’.

 

U heeft gezocht op:

Verpleegkundige Orthopedie, Kaak en KNO

 • Uiteraard ben je als verpleegkundige verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces waarbij je oog hebt voor kwaliteit en veiligheid
 • Je werkt samen met collega’s van andere disciplines
 • Je vindt het leuk om student verpleegkundigen en stagiaires in hun leerproces te begeleiden en levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van processen en…

Voedingsverpleegkundige Maag-, Darm- en Leverziekten

De voedingsverpleegkundige is de spil van het voedingsteam. Je bent aanspreekpunt voor patiënten met een PEG-sonde in de regio.

 • Je regelt de zorg omtrent de PEG-plaatsing en ziet deze patiënten klinisch en poliklinisch
 • Je biedt ondersteuning en geeft scholing aan collega’s, verpleegkundigen, artsen, voedingsassistenten en andere betrokken hulpverleners
 • Je volgt de nieuwe ontwikkelingen…

Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige

 • Als consultatief psychiatrisch verpleegkundige adviseer en ondersteun je verpleegkundigen en andere zorgverleners in het ziekenhuis bij werkproblemen in het verplegen van patiënten met psychiatrische-, psychosociale - en/of gedragsproblemen
 • Daarnaast verleen je directe specifieke psychiatrische zorg aan patiënten op verpleegafdelingen en Spoedeisende Hulp
 • Je draagt kennis over met betrekking tot psychiatrische ziektebeelden in…

Verpleegkundige Klinische nefrologie/MDL (B0)

 • Je verricht verpleegkundige handelingen gericht op de zorg rondom de nefrologische en MDL-patiënt
 • Je hebt oog voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg
 • Je stelt de patiënt centraal
 • Je wilt je inzetten voor de verdere ontwikkeling van de afdeling
 • Je bent bereid, naast de dagelijkse taken, deel te nemen aan werkgroepen en projecten
 • Er wordt…

Oncologie verpleegkundige

 • Samen met je collega's verleen je verpleegkundige zorg aan de oncologische patiënt
 • Je hebt oog voor kwaliteit van zorg en kunt klinisch redeneren
 • Je werkt nauwkeurig volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen
 • Het welzijn en welbevinden van de patiënt en zijn familie staan centraal in je visie op zorg
 • Coördineren van zorg rondom de patiënt…

Gespecialiseerd verpleegkundige Cardiac Care

Als gespecialiseerd verpleegkundige moet je zelfstandig volgens richtlijnen of in overleg met artsen en collega’s kunnen ingrijpen in (acute) levensbedreigende situaties. Vanzelfsprekend behoort het verlenen van intensieve zorg aan patiënten met complexe aandoeningen bij de functie. De begeleiding van patiënten en betrokkenen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Ook…

Verpleegkundige afdeling Traumatologie

Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil gaan in een omgeving waarin we altijd bezig zijn om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren. Jouw actieve medewerking, inzichten en specialistische observaties zijn hierbij onmisbaar.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verlenen van (complexe) zorg, waaronder het verrichten…

Verpleegkundige Urologie

Wij zoeken een enthousiaste collega die een actieve, creatieve en vooral kritische bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkelingen van het beroep verpleegkunde, de afdeling Urologie en de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces, waarbij je oog hebt voor kwaliteit en veiligheid. Jouw actieve medewerking, inzichten en specialistische…

Recovery verpleegkundige

Wat ga je doen
 • Je bewaakt, verpleegt en begeleidt de patiënten in pre-, per- en postoperatieve fase
 • Je observeert en ondersteunt de vitale functies van deze patiënten
 • Je Begeleidt leerlingen, stagiaires en nieuwe medewerkers
 • Je beheert en controleert de te gebruiken medicamenten en apparatuur
 • Je verricht medisch ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de anesthesiologen of andere specialisten
 • Je levert een bijdrage…

Verpleegkundige BCU, afdeling Neurologie

Uiteraard ben je als verpleegkundige verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces op de BCU, waarbij je oog hebt voor kwaliteit en veiligheid; je bent de oudste van dienst op de afdeling. Je werkt samen met collega’s en andere disciplines. Verder vind je het leuk om leerling verpleegkundigen en stagiaires in…

Flexteam: verpleegkundige Chirurgie

Flexibiliteit is een steeds groter wordende vraag binnen de zorg. Tergooi wil pieken en dalen beter opvangen door de inzet van medewerkers te flexibiliseren. Kwaliteit en continuïteit staan daarbij hoog in het vaandel. Dit houdt in dat personele inzet wordt bepaald door de hoeveelheid patiënten op een afdeling. Je wordt…

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Je zorgt dat de behandeling vanaf verwijzing tot aan ontslag vorm krijgt en bent verantwoordelijk voor dit proces. Je bent betrokken bij de intakefase en de daarop volgende deeltijd en/of polibehandeling. Belangrijk hierin is dat je het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, de familie en de bij de behandeling betrokken…

Verpleegkundige Neurologie

Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil gaan in een omgeving waar gewerkt wordt op topniveau! Een omgeving waar we altijd bezig zijn om de kwaliteit van zorg en de patiëntvriendelijkheid te verbeteren.
 • Je bent als verpleegkundige op de afdeling Neurologie verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces,…

Verpleegkundige Geriatrie

Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil gaan in een omgeving waar gewerkt wordt op topniveau. Een omgeving waar we altijd bezig zijn om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren. Je moet goed kunnen schakelen tussen de verschillende ziektebeelden, daarbij is evidence-based practise leidend…

Flexteam: Verpleegkundige

Flexibel werken stelt hoge eisen aan je persoonlijkheid en vaardigheden. Want een verpleegkundige van het Flexteam doet meer dan 'even' invallen. Wij verwachten bevlogen professionals die door hun brede kijk op het zorgproces actief een bijdrage leveren aan de best mogelijke patiëntenzorg. Je krijgt te maken met verschillende specialismen en…