Verpleegkunde

Tergooi en jij
Tergooi kijkt vooruit en levert zorg die de patiënt nodig heeft. We willen onszelf ook doorlopend verbeteren. Daarom zoekt Tergooi naar verpleegkundigen die van betekenis willen zijn voor patiënten en willen samenwerken met betrokken collega’s die de ambitie hebben het verschil te maken. Want Tergooi zorgt vooruit.

Tergooi vindt dat een omgeving waar gezondheid centraal staat helemaal rookvrij hoort te zijn. Daarom is Tergooi een rookvrij ziekenhuis. Op naar een Rookvrije Generatie!

 

U heeft gezocht op:

Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige

 • Als consultatief psychiatrisch verpleegkundige adviseer en ondersteun je verpleegkundigen en andere zorgverleners in het ziekenhuis bij werkproblemen in het verplegen van patiënten met psychiatrische-, psychosociale - en/of gedragsproblemen
 • Daarnaast verleen je directe specifieke psychiatrische zorg aan patiënten op verpleegafdelingen en Spoedeisende Hulp
 • Je draagt kennis over met betrekking tot psychiatrische ziektebeelden in…

Verpleegkundige afdeling Verloskunde & Gynaecologie (voor de opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige Obstetrie)

 • Je levert verpleegkundige zorg aan patiënten en pasgeborenen op de kraamafdeling en gynaecologie, onder verantwoordelijkheid van een (gespecialiseerd) verpleegkundige Obstetrie
 • Je levert een bijdrage aan veiligheid en kwaliteitsprojecten en coördineert zorg en werkprocessen op de afdeling
 • In geval van gebleken geschiktheid kom je in aanmerking voor de specialistische vervolgopleiding tot verpleegkundige Obstetrie

Verpleegkundige Klinische nefrologie/MDL (B0)

 • Je verricht verpleegkundige handelingen gericht op de zorg rondom de nefrologische en MDL-patiënt
 • Je hebt oog voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg
 • Je stelt de patiënt centraal
 • Je wilt je inzetten voor de verdere ontwikkeling van de afdeling
 • Je bent bereid, naast de dagelijkse taken, deel te nemen aan werkgroepen en projecten
 • Er wordt…

Oncologie verpleegkundige

 • Samen met je collega's verleen je verpleegkundige zorg aan de oncologische patiënt
 • Je hebt oog voor kwaliteit van zorg en kunt klinisch redeneren
 • Je werkt nauwkeurig volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen
 • Het welzijn en welbevinden van de patiënt en zijn familie staan centraal in je visie op zorg
 • Coördineren van zorg rondom de patiënt…

Verpleegkundige Orthopedie, Kaak en KNO

 • Uiteraard ben je als verpleegkundige verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces waarbij je oog hebt voor kwaliteit en veiligheid
 • Je werkt samen met collega’s van andere disciplines
 • Je vindt het leuk om student verpleegkundigen en stagiaires in hun leerproces te begeleiden en levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van processen en…

Gespecialiseerd verpleegkundige Cardiac Care

Als gespecialiseerd verpleegkundige moet je zelfstandig volgens richtlijnen of in overleg met artsen en collega’s kunnen ingrijpen in (acute) levensbedreigende situaties. Vanzelfsprekend behoort het verlenen van intensieve zorg aan patiënten met complexe aandoeningen bij de functie. De begeleiding van patiënten en betrokkenen is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Ook…

Verpleegkundige afdeling Traumatologie

Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil gaan in een omgeving waarin we altijd bezig zijn om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren. Jouw actieve medewerking, inzichten en specialistische observaties zijn hierbij onmisbaar.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verlenen van (complexe) zorg, waaronder het verrichten…

Verpleegkundige Urologie

Wij zoeken een enthousiaste collega die een actieve, creatieve en vooral kritische bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkelingen van het beroep verpleegkunde, de afdeling Urologie en de organisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces, waarbij je oog hebt voor kwaliteit en veiligheid. Jouw actieve medewerking, inzichten en specialistische…

Recovery verpleegkundige

Wat ga je doen
 • Je bewaakt, verpleegt en begeleidt de patiënten in pre-, per- en postoperatieve fase
 • Je observeert en ondersteunt de vitale functies van deze patiënten
 • Je Begeleidt leerlingen, stagiaires en nieuwe medewerkers
 • Je beheert en controleert de te gebruiken medicamenten en apparatuur
 • Je verricht medisch ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de anesthesiologen of andere specialisten
 • Je levert een bijdrage…

Verpleegkundige BCU, afdeling Neurologie

Uiteraard ben je als verpleegkundige verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces op de BCU, waarbij je oog hebt voor kwaliteit en veiligheid; je bent de oudste van dienst op de afdeling. Je werkt samen met collega’s en andere disciplines. Verder vind je het leuk om leerling verpleegkundigen en stagiaires in…

Verpleegkundige Psychiatrie

Binnen het verpleegkundig team bestaan allerlei aandachtspunten zoals leerlingbegeleiding, het therapeutisch milieu, de intervisie, het overnemen van consultatieve taken bij afwezigheid van de CPV en het geven van klinische lessen aan verpleegkundigen van andere afdelingen in het ziekenhuis. Als verpleegkundige Psychiatrie heb je (participerend) belangrijke verantwoordelijkheden in het coördineren van…

Flexteam: verpleegkundige Chirurgie

Flexibiliteit is een steeds groter wordende vraag binnen de zorg. Tergooi wil pieken en dalen beter opvangen door de inzet van medewerkers te flexibiliseren. Kwaliteit en continuïteit staan daarbij hoog in het vaandel. Dit houdt in dat personele inzet wordt bepaald door de hoeveelheid patiënten op een afdeling. Je wordt…

Gespecialiseerd verpleegkundige SEH die mee durft te denken!

Je krijgt op de SEH te maken met slachtoffers van grote en kleine ongevallen en zorgvragers van alle specialismen in acute en stressvolle situaties.
 
Wat ga je doen
 • Je bepaalt de urgentie, stelt prioriteiten en verricht zelfstandig handelingen. Jouw actieve medewerking, inzichten en specialistische observaties zijn hierbij onmisbaar
 • In kritieke situaties…

IC verpleegkundige

Als IC verpleegkundige lever je kwalitatief hoogwaardige complexe zorg aan patiënten waarbij één of meerdere vitale functies bedreigd zijn. Onze primaire aandacht gaat uit naar de IC patiënt aan wie we de juiste zorg, op de juiste wijze en op het juiste moment verlenen. In deze zorg staan menswaardigheid, veiligheid…

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Je zorgt dat de behandeling vanaf verwijzing tot aan ontslag vorm krijgt en bent verantwoordelijk voor dit proces. Je bent betrokken bij de intakefase en de daarop volgende deeltijd en/of polibehandeling. Belangrijk hierin is dat je het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, de familie en de bij de behandeling betrokken…

Verpleegkundige Neurologie

Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil gaan in een omgeving waar gewerkt wordt op topniveau! Een omgeving waar we altijd bezig zijn om de kwaliteit van zorg en de patiëntvriendelijkheid te verbeteren.
 • Je bent als verpleegkundige op de afdeling Neurologie verantwoordelijk voor het totale verpleegkundige proces,…

Verpleegkundige Geriatrie

Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil gaan in een omgeving waar gewerkt wordt op topniveau. Een omgeving waar we altijd bezig zijn om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren. Je moet goed kunnen schakelen tussen de verschillende ziektebeelden, daarbij is evidence-based practise leidend…

Flexteam: Verpleegkundige

Flexibel werken stelt hoge eisen aan je persoonlijkheid en vaardigheden. Want een verpleegkundige van het Flexteam doet meer dan 'even' invallen. Wij verwachten bevlogen professionals die door hun brede kijk op het zorgproces actief een bijdrage leveren aan de best mogelijke patiëntenzorg. Je krijgt te maken met verschillende specialismen en…