Zorgondersteunend, paramedische zorg

Tergooi MC en jij
In Tergooi MC staan de patiënt en zijn welzijn in het zorgproces centraal. En jij bent daarin een onmisbare schakel. Bij Tergooi MC werken betrokken medewerkers die meedenken en het verschil maken. Zij krijgen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om met elkaar verandering te realiseren. Alles voor de beste zorg. Want Tergooi MC zorgt vooruit.
Tergooi MC vindt dat een omgeving waar gezondheid centraal staat helemaal rookvrij hoort te zijn. Daarom is Tergooi MC een rookvrij ziekenhuis. Op naar een Rookvrije Generatie!

U heeft gezocht op:

Analist Medische Microbiologie

Als analist Medische Microbiologie bij Tergooi MC werk je in één of meer van de analytische deelgebieden (bacteriologie/parasitologie, serologie of moleculaire diagnostiek). Daarnaast verricht je zelfstandig medisch microbiologische analyses uit patiëntmateriaal ten behoeve van diagnostiek. Een mooie uitdaging voor jou!

Farmaceutisch medewerker afdeling Farmacie

Als farmaceutisch medewerker bij Tergooi MC ben je verantwoordelijk voor de ontvangst, het beheer (opslag) en de distributie van goederen. Verder:
  • ben je verantwoordelijk voor een optimale bevoorrading van zowel de apotheek als de verpleegafdelingen en instellingen
  • verleen je ondersteunende diensten aan je afdeling Farmaceutische Patiëntenzorg en de poli-apotheek en de…

Echocardiografist Functieafdeling Cardiologie

Als echocardiografist bij Tergooi MC verricht je zelfstandig echografisch onderzoek en draag je zorg voor een correcte verslaglegging. Je werkt met jouw collega’s gezamenlijk en nauw samen aan kwaliteitsverbetering van de geboden patiëntenzorg. Bij de geboden patiëntenzorg staat klantvriendelijkheid en servicegerichtheid op de voorgrond. Een mooie uitdaging voor jou!

Vasculair diagnostisch laborant

Als vasculair diagnostisch laborant bij Tergooi MC verricht, interpreteer en rapporteer je zelfstandig non-invasieve vaatonderzoeken, zoals enkel-/armindexen, met of zonder looptest en duplexonderzoek. Daarnaast assisteer je de medisch specialisten bij therapeutische behandelingen, zoals de endoveneuze laserbehandeling. Ook neem je deel aan de vaatbespreking die eenmaal per week plaatsvindt. Een mooie…

Apothekersassistent Polikliniekapotheek

In deze dynamische functie bied jij maatwerk in onze zorgverlening voor de patiënten.
Zo houd jij je als apothekersassistent op de Polikliniekapotheek bij Tergooi MC onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:
  • Je brengt de (complexe) zorgvraag van de patiënt in kaart: zowel telefonisch, aan de balie als aan het bed
  • Je…

LIS beheerder KCHL

Als LIS-beheerder bij Tergooi MC ben je verantwoordelijk voor het beheer van de koppelingen van het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) GLIMS, zoals ZIS, Zorgdomein en Finance & Control ten behoeve van facturatie. Jij houdt je onder andere bezig met het:
  • vertalen van een informatievraag naar informatievoorziening
  • ontwerpen van gegevens- en informatiemodellen waar epidemiologische en…

Radiodiagnostisch laborant / MBB'er

Als radiodiagnostisch laborant bij Tergooi MC ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig verrichten van alle voorkomende taken op de afdeling. Daarnaast houd jij je bezig met het verrichten van (specialistische) diagnostische onderzoeken en assisteer je bij diverse interventies. Een mooie uitdaging voor jou!

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH)

Als medewerker steriele medische hulpmiddelen (MSMH) bij Tergooi MC verricht je alle handelingen rondom het instrumentarium ten behoeve van het operatiecomplex, poliklinieken en klinieken. Hieronder valt reiniging, thermische desinfectie, assemblage, pakketteren, steriliseren, steriele uitgifte en logistiek.
Het reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen is ook onderdeel van jouw werkzaamheden. Een…

Medewerker bloedafname KCHL / Trombosedienst

Als medewerker bloedafname bij Tergooi MC draai je jouw hand niet om voor het afnemen van bloed en het opnemen van medische patiëntengegevens. Dit is niet alleen op zowel locatie Hilversum als Blaricum van Tergooi MC, maar ook bij bloedafnameposten en verpleeghuizen in de regio en bij patiënten thuis. Bovendien…

Analist KCHL

Als analist KCHL bij Tergooi MC ben je werkzaam op zowel locatie Blaricum als Hilversum. Je draagt je steentje bij om ons doel te behalen door bijvoorbeeld het uitvoeren en confirmeren van resultaten uit materiaal dat je bij een bloedafname zelf hebt afgenomen. Je draait mee in dag-, weekend- avond-…

Operatieassistent

Als OK-assistent bij Tergooi MC voel je de verantwoordelijkheid om samen met het team kwalitatieve OK-zorg te leveren bij complexe of acute operaties. Je zet alles op alles om operaties zo soepel mogelijk te laten verlopen.
  • Je wordt ingezet bij alle voorkomende specialismen
  • Leerling operatieassistenten en nieuwe medewerkers worden door jou begeleid…

Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker bij Tergooi MC ondersteun je de anesthesioloog bij het bewaken, analyseren en sturen van de vitale lichaamsfuncties van de patiënt. En natuurlijk grijp je in als dit nodig is. Je doet je werk tijdens operaties, onderzoeken, acute situaties en (beademd) transport. De anesthesie verzorgt algehele, regionale en lokale anesthesie.…