Zorg ondersteunend, paramedische zorg

Tergooi MC en jij
In Tergooi MC staan de patiënt en zijn welzijn in het zorgproces centraal. En jij bent daarin een onmisbare schakel. Bij Tergooi MC werken betrokken medewerkers die meedenken en het verschil maken. Zij krijgen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om met elkaar verandering te realiseren. Alles voor de beste zorg. Want Tergooi MC zorgt vooruit.
Tergooi MC vindt dat een omgeving waar gezondheid centraal staat helemaal rookvrij hoort te zijn. Daarom is Tergooi MC een rookvrij ziekenhuis. Op naar een Rookvrije Generatie!

U heeft gezocht op:

Technisch Oogheelkundig Assistent

Als Technisch Oogheelkundig Assisitent (TOA) bij Tergooi MC voer je zelfstandig onderzoeken uit bij de patiënt, zoals gezichtsveld/OCT-spreekuur en ben je verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van je werkzaamheden. Je bent inzetbaar op zowel locatie Hilversum als Blaricum. Een mooie uitdaging voor jou!

Apothekersassistent Farmaceutische Patiëntenzorg

Als apothekersassistent farmaceutische patiëntenzorg (fpz) bij Tergooi MC ben je verantwoordelijk voor het gehele proces rondom medicatiedistributie in het ziekenhuis en bij externe zorginstellingen. Je draagt onder andere zorg voor de receptverwerking en medicatiebewaking in een elektronisch voorschrijfsysteem. Verder voer je opname- en ontslaggesprekken. Na je inwerkperiode zal je worden…

Vasculair diagnostisch laborant

Als vasculair diagnostisch laborant bij Tergooi MC verricht, interpreteer en rapporteer je zelfstandig non-invasieve vaatonderzoeken, zoals enkel/armindexen, met of zonder looptest, en duplexonderzoek. Daarnaast assisteer je de medisch specialisten bij therapeutische behandelingen, zoals de endoveneuze laserbehandeling. Ook neem je deel aan de vaatbespreking die eenmaal per week plaatsvindt. Een mooie…

Optometrist

Als optometrist bij Tergooi MC draai je onder supervisie van een oogarts eigen spreekuren, zoals Premium onderzoek, FAG, fundusfoto’s en GhoGo beoordelingen. Je ondersteunt het spreekuur van de oogarts en bent verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van je werkzaamheden. Een mooie uitdaging voor jou!

Gipsverbandmeester

Als gipsverbandmeester bij Tergooi MC heb je een breed takenpakket. Samen met je collega’s van de gipskamer ben je verantwoordelijk voor het aanleggen, controleren en verwijderen van (im)mobiliserende, corrigerende en ondersteunende voorzieningen bij patiënten met aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Je ziet een grote variatie aan patiënten binnen de…

Analist Medische Microbiologie

Als analist Medische Microbiologie bij Tergooi MC werk je in één of meer van de analytische deelgebieden (bacteriologie/parasitologie, serologie of moleculaire diagnostiek). Daarnaast verricht je zelfstandig medisch microbiologische analyses uit patiëntmateriaal ten behoeve van diagnostiek. Een mooie uitdaging voor jou!

Doktersassistent polikliniek Oogheelkunde

Als doktersassistent bij Tergooi MC ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van de spreekuren. Daarnaast maak je (telefonisch) afspraken en assisteer je de arts bij verrichtingen. Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor patiënten en huisartsen en je staat iedereen op een professionele en klantgerichte manier te woord. Samen…

Doktersassistent polikliniek Interne Geneeskunde met aandachtsgebied Oncologie

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor een efficiënte organisatie van de poliklinische oncologische zorg. Je ondersteunt de oncologen en oncologieverpleegkundigen bij het leveren van deze zorg middels een goede voorbereiding van poliklinieken en multidisciplinaire oncologiebesprekingen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor logistieke vragen van patiënten, huisartsen en apothekers…

Psychomotorisch therapeut

Als psychomotorisch therapeut lever je een zelfstandige bijdrage aan de multidisciplinaire behandeling van patiënten van de kliniek en polikliniek. Dit doet je vanuit je eigen vakgebied, binnen een goed op elkaar ingespeeld, deskundig en enthousiast team. Binnen dit kader voer je observatieonderzoek uit, stel je vaktherapeutische diagnoses en indicaties, bied…

Klinisch ergotherapeut

Kenmerkend voor deze functie is de ergotherapeutische diagnostiek, advisering ontslagrichting en opstarten van de behandeling bij langer verblijf in het ziekenhuis. Belangrijk hierbij is het multidisciplinair werken met korte lijnen met verwijzers en specialisten. Je zal met name patiënten observeren en behandelen op de afdelingen Neurologie, Geriatrie, Cardiologie en Intensive…

Doktersassistent / tandartsassistent polikliniek Kaakchirurgie

Met een gezellig team ben je als doktersassistent / tandartsassistent verantwoordelijk voor de patiëntenzorg op de poli. Verder:
  • Begeleid je het spreekuur van de kaakchirurg
  • Assisteer je de kaakchirurg tijdens poliklinische ingrepen, terwijl je tegelijkertijd de patiënt gerust stelt
  • Ben je verantwoordelijk voor het maken van de röntgenfoto’s

Naast het ondersteunen en assisteren…

Apothekersassistent Polikliniekapotheek

In deze dynamische functie bied jij maatwerk in onze zorgverlening voor de patiënten.
Zo houd jij je als apothekersassistent op de Polikliniekapotheek bij Tergooi MC onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:
  • Je brengt de (complexe) zorgvraag van de patiënt in kaart: zowel telefonisch, aan de balie als aan het bed
  • Je…

Medewerker bloedafname KCHL / Trombosedienst

Als medewerker bloedafname bij Tergooi MC draai je jouw hand niet om voor het afnemen van bloed en het opnemen van medische patiëntengegevens. Dit is niet alleen op zowel locatie Hilversum als Blaricum van Tergooi MC, maar ook bij bloedafnameposten en verpleeghuizen in de regio en bij patiënten thuis. Bovendien…

Radiodiagnostisch laborant / MBB'er

Als radiodiagnostisch laborant bij Tergooi MC ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig verrichten van alle voorkomende taken op de afdeling. Daarnaast houd jij je bezig met het verrichten van (specialistische) diagnostische onderzoeken en assisteer je bij diverse interventies. Word jij onze nieuwe collega?

Analist KCHL

Als analist KCHL bij Tergooi MC ben je werkzaam op zowel locatie Blaricum als Hilversum. Je draagt je steentje bij om ons doel te behalen door bijvoorbeeld het uitvoeren en confirmeren van resultaten uit materiaal dat je bij een bloedafname zelf hebt afgenomen. Je draait mee in dag-, weekend- avond-…

Doktersassistent polikliniek Urologie

Als doktersassistent bij Tergooi MC ben je het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en het visitekaartje van de poli. Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maken van (telefonische) afspraken, het voorbereiden, het begeleiden en afhandelen van een spreekuur. Je gaat werken met het Ziekenhuis Informatie Systeem HIX van Chipsoft. Samen…

Operatieassistent

Als OK-assistent bij Tergooi MC voel je de verantwoordelijkheid om samen met het team kwalitatieve OK-zorg te leveren bij complexe of acute operaties. Je zet alles op alles om operaties zo soepel mogelijk te laten verlopen.
  • Je wordt ingezet bij alle voorkomende specialismen
  • Leerling operatieassistenten en nieuwe medewerkers worden door jou begeleid…

Preoperatief screener afdeling Preop&Opname

Het realiseren van persoonlijke zorg en oprechte interesse in onze patiënten, zo maken we samen als Tergooi MC het verschil.
Als preoperatief screener heb je een eigen spreekuur. Daarin geef je onze patiënten die een electieve operatie moeten ondergaan goede voorlichting over de ingreep en de bijbehorende anesthesie. Je zorgt…

Anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerk(st)er bij Tergooi MC ondersteun je de anesthesioloog bij het bewaken, analyseren en sturen van de vitale lichaamsfuncties van de patiënt. En natuurlijk grijp je in als dit nodig is. Je doet je werk tijdens operaties, onderzoeken, acute situaties en (beademd) transport. De anesthesie verzorgt algehele, regionale en lokale anesthesie.…