Overige vakgebieden

Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan. Tergooi zorgt vooruit.
Tergooi vindt dat een omgeving waar gezondheid centraal staat helemaal rookvrij hoort te zijn. Daarom is Tergooi een rookvrij ziekenhuis. Op naar een Rookvrije Generatie!

U heeft gezocht op:

Vrijwilliger in Tergooi

Bij Tergooi zijn er verschillende vrijwilliger functies:
  • Verzorgen bloemen/fruit van de patiënten
  • Vergroten gastvrijheid; ontvangst en begeleiding van patiënten in het ziekenhuis
  • Ondersteuning geven op verpleegafdelingen/Spoed Eisende Hulp (SEH)
  • Ouderen: In Tergooi locatie Blaricum helpen met de activiteitenbegeleiding van de afdeling Geriatrie. Op de Geriatrische Trauma Unit (GTU) en bij Team van Tineke zijn…

Patiëntenpanel

Wat doet een panellid?
Maximaal 4 keer per jaar nodigen wij u per e-mail uit mee te denken over verschillende onderwerpen. Voorbeelden zijn:
  • De bouw van ons nieuwe ziekenhuis
  • De ontwikkeling van nieuwe folders
  • Onze service voor patiënten
  • Of heel algemeen, wat kan er beter in Tergooi
De manier waarop u input geeft varieert. Wij…

Vrijwilliger team van Tineke

Een opname in het ziekenhuis is voor kwetsbare ouderen vaak heel ingrijpend. Het is belangrijk om te voorkomen dat zij acuut verward raken (ook wel delier genoemd). Verder wil Tergooi ervoor zorgen dat zij hun leven na de opname weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. Voor elke oudere die risico…