De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt en daarnaar handelt. Want Tergooi MC zorgt vooruit.

Reumatoloog

Wat ga je doen

De vakgroep Reumatologie heeft een samenwerking met de vakgroep Reumatologie/Immunologie van het AMC en is lid van de SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht) dat onder het auspiciën staat van het UMCU.

De vakgroep wordt ondersteund door een verpleegkundig specialist. Echografie is mogelijk tijdens het spreekuur op locatie Hilversum.

Wat bieden wij

De aanstelling vindt plaats in dienstverband. De arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten (AMS) is van toepassing. Het dienstverband wordt vooralsnog aangegaan tot 1 september 2023.

Waar ga je werken

Tergooi MC is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden. 
 
Tergooi MC is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen.
Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen.  Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

Overige informatie en hoe kun je solliciteren

Voor meer informatie kunt u kijken op www.tergooi.nl of contact opnemen met
mevrouw M.N. Nabibux, reumatoloog en medisch specialist manager van de vakgroep Reumatologie, via T 088 753 26 91, of met één van de andere reumatologen.

Uw schriftelijke reactie kunt u, vergezeld van uw cv en motivatie, vóór 15 februari 2023 richten aan Tergooi MC, t.a.v. mevrouw J. Brink-Daamen, voorzitter raad van bestuur, Postbus 10016, 1201 DA Hilversum of per e-mail naar mevrouw H. Gout, hgout@tergooi.nl.

Foto Hetty Gout

Vragen over de vacature?

Hetty Gout
T 088 753 33 24
hgout@tergooi.nl