De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Radioloog

Functieomschrijving

De maatschap MSB Gooi en Eemland zoekt per 1 juli a.s., in verband met pensionering van een zittende maat, voor de vakgroep Organisatorische Eenheid Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (OE R&N) van Tergooi een

Radioloog

De OE R&N bestaat momenteel uit elf radiologen en één nucleair geneeskundige. Het betreft een homogene groep van ondernemende, enthousiaste medisch specialisten die een hoge mate van service nastreven. Collegialiteit staat hoog in het vaandel binnen de OE.
De OE R&N voorziet in de opleiding van twee Physician Assistants, welke de vakgroep ondersteunen in een breed scala aan taken. Voorts heeft de OE doorlopend een chef de clinique in dienst. Tevens heeft de OE een eigen secretaresse in dienst welke diverse taken in de planning en organisatie heeft. De OE houdt zich sinds enkele jaren intensief bezig met het opzetten van regionale en supra-regionale samenwerkingsverbanden.
De eerstelijns diagnostiek is sinds een aantal jaren in verzelfstandigde vorm onder gebracht in het Eerstelijns Diagnostisch Centrum "De Diagnosestudio", met locaties in Hilversum en Weesp. Dit betreft een joint venture tussen het MSB en Tergooi. Hier zal in de komende jaren nog een locatie aan worden toegevoegd, in de buurt van het huidige ziekenhuis in Blaricum.

Wat vragen wij?

U bent een enthousiaste en communicatief vaardige radioloog met aantoonbare interesse in de mammaradiologie, non-vasculaire interventies en MSK radiologie. U hebt ervaring met de radiologie in de volle breedte, met uitzondering van vasculaire interventies. U hebt aantoonbare en significante werkervaring in een perifeer ziekenhuis en bent bij voorkeur in het bezit van een afgerond fellowship in één van de gevraagde aandachtsgebieden. U bent bereid te participeren in managementtaken. U staat open voor vernieuwende ideeën binnen de radiologie en bouwt met de huidige OE R&N graag mee aan een toekomst waarin de radioloog ook in een niet academische setting een hoog specialistische praktijk voert en de verantwoordelijkheid neemt als regisseur van de medische beeldvorming.

Wat bieden wij?

Het MSB Gooi en Eemland bestaat uit 136 vrijgevestigde medisch specialisten. Bij toetreding tot de maatschap bestaat een inverdien regeling ten aanzien van de goodwill betaling.

Afdelingsinformatie

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden. Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan. Tergooi heeft twee locaties, Blaricum en Hilversum. Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwbouw in Hilversum. Deze zal eind 2022 worden opgeleverd. Locatie Blaricum zal dan sluiten. Alle grote specialismen zijn in Tergooi vertegenwoordigd, met uitzondering van intracraniële neurochirurgie en cardiovasculaire chirurgie. Speerpunten in Tergooi zijn onder gebracht in drie Centers of Excellence: Vaatzorg, Ouderenzorg en Oncologie.

De afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde is een moderne, praktijkgerichte afdeling verdeeld over de locaties Hilversum en Blaricum. De afdeling is voorzien van hoogwaardige apparatuur waaronder drie 1.5T MRI systemen, twee CT scanners, een PET CT, een SPECT CT, acht echotoestellen, twee Hologic mammografen met tomosynthese, een mammobioptietafel, acht bucky kamers, een angiokamer en twee Multipurpose kamers.
De mammazorg wordt verricht in een landelijk onderscheiden multidisciplinair Mamma Centrum, waarbij 100% van de mammogrammen op basis van double-reading wordt verslagen. Op de state-of-the-art hybride operatiekamer op locatie Hilversum leveren radiologen in nauwe samenwerking met de vaatchirurgen hoogwaardige vaatzorg. Het huidige PACS wordt in 2020 vervangen door een PACS van Sectra met geïntegreerde spraakherkenning.

Overige informatie en hoe kun je solliciteren?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer T. Jongsma (tjongsma@tergooi.nl), medisch specialist manager, of met de heer X. Beele (xbeele@tergooi.nl), voorzitter van de vakgroep, T 088 753 17 53.

U kunt uw reactie, vergezeld van uw cv en motivatie, vóór 15 april a.s. digitaal sturen aan hgout@tergooi.nl en richten aan de heer dr. J.W. Briel, voorzitter maatschap MSB Gooi en Eemland, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum.

Foto Hetty Gout

Vragen over de vacature?

Hetty Gout
T 088 753 33 24
hgout@tergooi.nl