De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt 
en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Projectmanager Inventaris & Inhuizing Nieuwbouw Tergooi

Functieomschrijving

De nieuwbouw betekent naast een veranderende fysieke omgeving voor de gebruikers ook nieuwe werkprocessen. De projectmanager I&I moet oog hebben voor deze organisatieverandering en wat dat betekent voor de samenwerking.

 • Je bent integraal verantwoordelijk voor de coördinatie van de inkoop en de tijdige inpassing van de medische inrichting, de ICT apparatuur en facilitaire inventaris (o.a. meubilair) in het gebouw
 • Je bent verantwoordelijk voor de fysieke verhuizingen van mensen, middelen en klinische patiënten
 • Je zorgt er daarbij voor dat afgesproken projectdoelen binnen tijd en budget worden gerealiseerd zonder de kwaliteit, organisatie-, informatie- en risicoaspecten uit het oog te verliezen
 • Je stuurt de projectleider I&I en de projectleider verhuizing aan
 • Je bent ook betrokken bij de inrichting als gevolg van aanpassingen in de bestaande bouw
 • Je levert input vanuit jouw discipline voor het alternatieve vastgoedscenario voor fase 2 van de nieuwbouw
 • Je werkt nauw samen met de projectleiders Bouw, Huisvesting & Vastgoed, de directievoerder derden, zorgprofessionals en ondersteunende diensten (vooral Klinische Fysica en Medische Techniek, Facilitair, ICT en Inkoop)

Wat vragen wij?

 • Je bent een ervaren professional met een facilitaire achtergrond en aantoonbare affiniteit met techniek en installaties die van het gebouw een ziekenhuis kan maken
 • Je hebt ervaring met de inkoop van inventaris, de inrichting, verhuizing en nazorg van complexe en grootschalige bouwprojecten in de zorg en of vergelijkbare utiliteitsprojecten
 • Je bezit hbo denk- en werkniveau met minimaal 5 jaar relevante ervaring
 • Jouw kerncompetenties zijn: samenwerken en resultaatgerichtheid, groepsgericht leiding geven, plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit, flexibel gedrag en vasthoudendheid
 • Kennis en ervaring met Prince 2 of vergelijkbaar is een pré

Wat bieden wij?

Het betreft een tijdelijke aanstelling per 1 maart 2019 voor de duur van het project (ca. 2022-2023). Een start met een beperktere inzetbaarheid die oploopt tot full time is bespreekbaar.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Deze functie is ingedeeld in FWG 65 met het daarbij behorende salaris van maximaal bruto € 5.257,- per maand, op basis van een fulltime werkweek (36 uur). Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden is te vinden onder het tabblad “Arbeidsvoorwaarden”

 

Afdelingsinformatie

Tergooi is een ziekenhuis in beweging waar jij als projectmanager Inventaris & Inhuizing juist nu volop uitdagingen kunt vinden. Met onze nieuwbouw heb jij veel impact op de toekomst van ons ziekenhuis. Hiermee wil Tergooi tot de kopgroep van beste ziekenhuizen in Nederland blijven behoren. Naast het bouwkundige deel zullen zorgprocessen opnieuw worden ingericht en wordt ook geïnvesteerd in de laatste medische en informatie technologie en zullen nieuwe facilitaire concepten worden ingevoerd. Tergooi heeft een aantal programmalijnen ontwikkeld, waarvan de belangrijkste zijn: optimale service, continue verbetering, centers of excellence en dienstverlening ondersteund door e-health en in samenwerking met netwerkpartners. In het ziekenhuis werken 2.700 medewerkers, 200 medisch specialisten en 400 vrijwilligers.
 
Tergooi staat aan de vooravond van de realisatiefase van fase 1 van nieuwbouw.
Deze fase van circa 38.000 m2 BVO bestaat voornamelijk uit acute en intensieve zorg.
De nieuwbouw is ontworpen om in een sterk veranderend zorglandschap de zorgprofessionals optimaal te ondersteunen met veel aandacht voor ICT, groen en duurzaamheid. In bouwteamverband werken de bouwcombinatie BAM-Kuijpers samen met de architect en adviseurs de komende maanden het ontwerp verder uit. In de tweede helft van 2019 zal de bouw fysiek starten en oplevering staat gepland voor eind 2021. Daarna start een uitgebreide renovatie van de bestaande gebouwen op de locatie Hilversum om de resterende - veelal poliklinische - functies van de locatie Blaricum over te brengen naar de locatie Hilversum. Een alternatief vastgoedscenario waarover begin 2019 besloten zal worden, betekent een vergroting van de nieuwbouwscope en daarmee van het Inventaris & Inhuizing project. De projectmanager Inventaris & Inhuizing  (I&I) stuurt onder leiding van de Manager Nieuwbouw alle projecten die onderdeel uitmaken van het I&I project integraal aan. De kerntaak van de projectmanager (I&I) is van het gebouw een bedrijfsgereed ziekenhuis te maken en de inhuizing te organiseren.

Hoe kun je solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephan Versteege, directeur Bouw, Huisvesting & Vastgoed, T 088 753 33 88.

Voor deze vacature wordt direct zowel intern als extern geworven.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

 

Foto Barbara Grift

Vragen over de vacature?

Barbara Grift
T 088 753 16 70