Opleidingsplaats gezondheidszorgpsycholoog (PIOG) volwassenen en ouderen