De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt 
en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Medisch technoloog/afdelingsmanager

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een gedreven ervaren collega, die twee interessante posities binnen de medische technologie in ons ziekenhuis weet te combineren: die van organisatorisch en inhoudelijk afdelingsmanager en die van medisch technoloog die kwaliteits- en vernieuwings­projecten uitvoert. Beide posities zijn qua omvang ongeveer een halve fte.
Als afdelingsmanager stuur je vanuit je (medisch) technische kennis het team van technici dagelijks operationeel aan, op een coachende maar resultaat­gerichte manier.
In die rol wordt daarnaast van je verwacht dat je de verbinding onderhoudt met de rest van de ziekenhuis­organisatie op het niveau van RVE-managers. De door KFMT te behalen resultaten worden jaarlijks vastgelegd vanuit het perspectief van de klant, de medewerker, financiën en innovatie en leiden tot afspraken tussen jou als afdelingsmanager en de RVE leiding (bedrijfsvoering manager en klinisch fysicus / medisch specialist manager).
Als medisch technoloog draag je in brede zin zorg voor diverse processen binnen het kader van het “Convenant veilige toepassing van medische technologie in de Zorg”.
In het bijzonder ondersteun je in afstemming met de klinisch fysici verwerving en implementatie van nieuwe technologie. Daarnaast geef je mede vorm aan het kwaliteitsbeleid binnen de afdeling KFMT en zorg je voor de uitvoering daarvan.

Wat vragen wij?

  • Je hebt een brede medisch-technische vakkennis op minimaal hbo niveau
  • Je hebt kennis van de werkprocessen rond beheer en onderhoud van medische technologie, zowel logistiek als inhoudelijk
  • Je hebt bij voorkeur ervaring als leidinggevende en weet sociale en organisatorische aspecten goed met elkaar te combineren in een coachende stijl van leiding geven
  • Je vertaalt beleid naar concrete werkafspraken en bent in staat het team daarin mee te nemen
  • Je bent in staat om te gaan met veranderingsprocessen en deze te initiëren
  • Je bent een verbinder, die goed kan samenwerken met verschillende interne en externe partijen en op diverse niveaus binnen de organisatie
  • Je hebt ervaring met projectmatig werken en bent in staat binnen vastgesteld budget, tijd en financiële kaders te werken
  • Je verbetert continue de dienstverlening middels service level overeenkomsten en bewaakt het niveau daarvan door het monitoren van kritische proces indicatoren
  • Tenslotte ben je flexibel, pro actief en heb je een creatieve en zelfstandige werkwijze

Wat bieden wij?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Deze functie is ingedeeld in FWG 60 met het daarbij behorende salaris van maximaal bruto € 4.466, - per maand, op basis van een fulltime werkweek (36 uur). Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden is te vinden onder het tabblad “Arbeidsvoorwaarden”

Afdelingsinformatie

Medische technologie wordt steeds belangrijker in de moderne diagnostiek en behandeling van patiënten. De zorg en verantwoordelijkheid om al die technologie op peil te houden, te innoveren en dagelijks te onderhouden is in ons ziekenhuis in de volle breedte belegd bij onze afdeling Klinische Fysica en Medische Technologie (KFMT), uiteraard met het daarbij bijbehorende budget. De afdeling is een zelfstandige RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid) binnen de equipe medisch ondersteunend. Daarmee zitten we midden in de zorg en zijn we leidend in de levenscyclus van medische technologie: van business plan, via aanschaf en implementatie tot compleet technisch beheer in de gebruiksfase. De komende jaren worden extra interessant, omdat we in 2021 een compleet nieuw ziekenhuis op locatie Hilversum moeten gaan inrichten. In dit kader zullen tal van uitdagende projecten ontstaan waarin we een medisch technoloog hard nodig zullen hebben. De afdeling bestaat tenslotte uit twee klinisch fysici, vijftien medisch technici, twee bedrijfsbureau medewerkers en een afdelingsmanager.

Hoe kun je solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bianca Rijnders, bedrijfsvoering manager, T 088 753 39 12, of met Ben ten Voorde, klinisch fysicus en medisch specialist manager, T 06 23 19 24 24.
 
Voor deze vacature wordt direct zowel intern als extern geworven.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 

Foto Barbara Grift

Vragen over de vacature?

Barbara Grift
T 088 753 16 70