Medisch maatschappelijk werker afdeling Dialyse (tijdelijke functie)