De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt 
en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Medisch Instrumentatie Technicus

Functieomschrijving

  • Wegens vertrek van een collega is er dringend behoefte aan een medisch technicus die breed inzetbaar is op diverse aandachtsgebieden, onder andere verpleegkundige apparatuur (infuuspompen, bloeddruk- en saturatiemeters), laboratoria en functieafdelingen (onder andere oogheelkunde, KNO en KNF)
  • De werkzaamheden betreffen primair het onderhoud, zowel correctie als preventief van genoemde medische apparatuur
  • Er wordt gewerkt binnen de kaders die het Convenant veilige toepassing medische technologie stelt
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het plannen van en efficiënt en tijdig uitvoeren van het preventief onderhoud
  • Binnen kantooruren loop je storingsdiensten en buiten kantooruren (beperkt) bereikbaarheidsdiensten
  • Daarnaast adviseer je gebruikers en ondersteun je bij de werving en introductie van nieuwe apparatuur

Wat vragen wij?

  • Een vooropleiding op minimaal mbo-niveau
  • In het bezit van INTOP diploma's Medische Technologie MTA en MTB of de bereidheid deze te behalen
  • Communicatief vaardig in woord en geschrift, zowel op het niveau van collega technici als van verpleegkundigen, afdelingsmanagers en artsen
  • Accuraat en handig in registratie en administratief beheer van alle apparatuur

Wat bieden wij?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Deze functie is ingedeeld in FWG 45 met het daarbij behorende salaris van maximaal bruto € 3.072,- per maand, op basis van een fulltime werkweek (36 uur). Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden is te vinden onder het tabblad “Arbeidsvoorwaarden” 

Afdelingsinformatie

De afdeling Klinische Fysica en Medische Technologie is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van alle ruim 9.000 medische apparaten in Tergooi. De afdeling bestaat uit 15 medisch technici, 2 bedrijfsbureau medewerkers, een afdelingsmanager, een medisch technoloog en 2 klinisch fysici. De afdeling voert zoveel mogelijk onderhoudswerk in eigen beheer uit in combinatie met uitbesteding aan leveranciers daar waar de expertise intern niet aanwezig is. Naast de instandhouding van het bestaande apparatuurpark is de afdeling initiërend en ondersteunend bij de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in medische apparatuur.
Tergooi is in 2019 gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis op locatie Hilversum, waarin de huidige 2 locaties (Hilversum en Blaricum) moeten samen komen. Een interessante uitdaging voor de komende 4 tot 5 jaar, waarin de afdeling KFMT nauw betrokken zal zijn bij de keuze, de aanbesteding en de implementatie van alle nieuwe apparatuur die nodig zal zijn om het nieuwe gebouw tot een efficiënt en modern ziekenhuis te maken.

Hoe kun je solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ben ten Voorde, klinisch fysicus en medisch manager, T 088 753 32 89.

Voor deze vacature wordt direct zowel intern als extern geworven.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Foto Barbara Grift

Vragen over de vacature?

Barbara Grift
T 088 753 16 70