De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt 
en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Manager Nieuwbouw Tergooi

Functieomschrijving

De nieuwbouw betekent naast een veranderende fysieke omgeving voor de gebruikers ook nieuwe werkprocessen. De manager nieuwbouw moet oog hebben voor deze organisatieverandering en wat dat betekent voor de samenwerking.

  • Je bent integraal verantwoordelijk voor de realisatie en inrichting van het nieuwbouwproject.
  • Je zorgt er daarbij voor dat afgesproken projectdoelen binnen tijd en budget worden gerealiseerd zonder de kwaliteit, organisatie-, informatie- en risicoaspecten uit het oog te verliezen
  • Je stuurt deelprojectmanagers voor de realisatie van de nieuwbouw aan
  • Je bent ook betrokken bij noodzakelijke aanpassingen van de bestaande bouw en terreininfrastructuur in Hilversum en de afstoot van de locatie Blaricum en onderzoek naar mogelijke alternatieve scenario’s voor fase 2 van de nieuwbouw
  • Je werkt nauw samen met de zorgprofessionals en ondersteunende diensten, bevoegd gezag en omwonenden.
  • Je organiseert de aansturing van de aannemer(s) via de bouwdirectie en het toezicht. De basis is professioneel projectmanagement bijvoorbeeld op basis van Prince II. 

Wat vragen wij?

  • Je bent een ervaren professional met een bouwkundige en/of installatietechnische achtergrond
  • Je hebt ervaring met de aanbesteding, realisatie en nazorg van complexe en grootschalige bouwprojecten in de zorg en of vergelijkbare utiliteitsprojecten
  • Je bezit academisch denk- werkniveau met minimaal 5 jaar projectmanagementervaring
  • Jouw kerncompetenties zijn: samenwerken en resultaatgerichtheid, groepsgericht leidinggeven, plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit, flexibel gedrag en vasthoudendheid

Wat bieden wij?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Het betreft een vaste aanstelling per 1 maart 2019 en deze functie wordt marktconform ingeschaald. Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden is te vinden onder het tabblad “Arbeidsvoorwaarden”.

Afdelingsinformatie

Tergooi is een ziekenhuis in beweging waar jij als manager nieuwbouw juist nu volop uitdagingen kunt vinden. Met onze nieuwbouw heb jij veel impact op de toekomst van ons ziekenhuis. Hiermee wil Tergooi tot de kopgroep van beste ziekenhuizen in Nederland blijven behoren. Naast het bouwkundige deel wordt er ook geïnvesteerd in de laatste medische technologie en de ontwikkeling van een virtueel ziekenhuis (bricks & clicks). Tergooi heeft een aantal programmalijnen ontwikkeld, waarvan de belangrijkste zijn: optimale service, continue verbetering, centers of excellence en dienstverlening ondersteund door e-health en in samenwerking met netwerkpartners. In het ziekenhuis werken 2.700 medewerkers, 200 medisch specialisten en 400 vrijwilligers.
 
Tergooi staat aan de vooravond van de realisatiefase van fase 1 van nieuwbouw. Deze fase van ca 38.000 m2  BVO bestaat voornamelijk uit acute en intensieve zorg. De nieuwbouw is ontworpen om in een sterk veranderende zorglandschap de zorgprofessionals optimaal te ondersteunen met veel aandacht voor ICT, groen en duurzaamheid. De aanbesteding loopt en zal naar verwachting eind 2018 leiden tot de keuze van een bouwteampartner. In de tweede helft van 2019 zal de bouw fysiek starten en oplevering staat gepland voor eind 2021. Daarna start een uitgebreide renovatie van de bestaande gebouwen op de locatie Hilversum om de resterende - veelal poliklinische - functies van de locatie Blaricum over te brengen naar de locatie Hilversum. De manager nieuwbouw stuurt onder leiding van de Directeur Bouw, Huisvesting & Vastgoed de projecten die onderdeel uitmaken van de nieuwbouw integraal aan.

Hoe kun je solliciteren?

Kandidaten zijn bereid om volledig inzicht te geven in hun zakelijke relaties in de bouw- en installatiesector en daarover desgevraagd een verklaring te ondertekenen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephan Versteege, directeur Bouw,
T 088 753 33 88.

Foto Barbara Grift

Vragen over de vacature?

Barbara Grift
T 088 753 16 70