De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt 
en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Manager Kwaliteit

Functieomschrijving

Als manager Kwaliteit rapporteer je aan de raad van bestuur en heb je een belangrijke rol bij het realiseren van de strategische ambities. Je zorgt ervoor dat de afdeling Kwaliteit het primaire proces optimaal ondersteunt. Je ziet toe op de kwaliteit binnen Tergooi en ondersteunt de raad van bestuur in het bereiken en borgen van het gewenste kwaliteitsniveau. Dit doe je door je rol als rechterhand van de portefeuillehouders kwaliteit binnen de raad van bestuur èn de medisch specialistische raad.
 
Daarnaast:

 • Geef je leiding aan de functionarissen van de afdeling
 • Werk je duaal samen met de medisch manager kwaliteit
 • Ondersteun en adviseer je de RvB en de MSR, onder andere op het gebied van contacten met inspectie en afhandeling van calamiteiten
 • Adviseer je, gevraagd en ongevraagd, RvB, MSR, lijnmanagement en andere belanghebbenden op het gebied van kwaliteit
 • Ben je sparringpartner, expert, intermediair, projectmanager en uitvoerder
 • Ontwikkel je zelfstandig beleidsadviezen op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en zorglogistiek
 • Initieer, faciliteer en implementeer je innovatieve processen op het gebied van kwaliteitsthema’s van Tergooi, op basis van up-to-date kennis van de organisatie en relevante omgevingsfactoren

Wat vragen wij?

 • Je bent bij voorkeur academische opgeleid met een voor de functie relevante (vervolg)studierichting.
 • Je weet verbinding te leggen met alle geledingen binnen het primaire proces en bent ontwikkelingsgericht
 • Je bent een sterke manager en hebt ruime ervaring met leidinggeven
 • Je geeft richting en sturing en brengt interne en externe samenwerkingsverbanden tot stand
 • Je hebt affiniteit met kwaliteit, patiëntveiligheid en zorglogistiek
 • Je bent sterk in conceptueel denken en veranderkunde

Daarnaast ben je in staat om:

 • Heldere voorstellen en adviezen te schrijven
 • Ontwikkelingsmogelijkheden te herkennen en innovatieve beleidsvoorstellen te doen
 • Weinig voorkomende en gevarieerde problemen op te lossen
 • Diepgaande probleemanalyses te maken en te komen met originele, creatieve oplossingen die recht doen aan specifieke situaties en het vastgestelde beleid

Wat bieden wij?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Deze functie is ingedeeld in FWG 70 met het daarbij behorende salaris van maximaal bruto € 6.345,- per maand, op basis van een fulltime werkweek (36 uur). Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden is te vinden onder het tabblad “Arbeidsvoorwaarden”

 

Afdelingsinformatie

 ‘Tergooi zorgt vooruit’ is de ambitie waarmee de organisatie wordt geleid: het geloof dat zorg altijd beter kan en dat optimaal moet worden ingespeeld op de veranderingen nu en in de toekomst. Tergooi is een nieuwe en uitdagende fase in gegaan waarbij de komende jaren een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd. Hiermee wil Tergooi tot de kopgroep van beste ziekenhuizen in Nederland blijven behoren.
 
De afdeling kwaliteit vervult een belangrijke rol in het realiseren van de ambities van Tergooi. De afdeling bestaat uit een team met 20 enthousiaste medewerkers. Naast adviseurs werken hier klachtenfunctionarissen, leden van de Commissie Patiëntveiligheid en de Functionaris Gegevensbescherming.

Hoe kun je solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Karsten, T 088 753 33 85.
 
De sluitingsdatum van deze vacature is donderdag 13 december, de eerste gesprekken zijn gepland op maandag 17 december..
Voor deze vacature wordt direct zowel intern als extern geworven.

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 

Foto Barbara Grift

Vragen over de vacature?

Barbara Grift
T 088 753 16 70