De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Dermatoloog

Wat vragen wij?

Wij zoeken een actieve en enthousiaste collega met wie het fijn samenwerken is, met aantoonbare belangstelling voor en/of ervaring in de cosmetische dermatologie. U gaat dan ook werkzaam zijn in het Esthetisch Medisch Centrum Gooi & Eemland, onderdeel van het MSB.

Wat bieden wij?

U wordt als lid van de vakgroep Dermatologie aangenomen conform de geldende richtlijnen van het MSB Gooi en Eemland. Mocht u hierover meer informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot de hieronder vermelde contactpersonen.

Afdelingsinformatie

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden.

Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

De vakgroep Dermatologie in Tergooi maakt onderdeel uit van het MSB Gooi en Eemland en bestaat uit zeven dermatologen, twee physician assistants en een dermatoloog in opleiding.

De vakgroep Dermatologie biedt ‘state of the art’ medisch specialistische zorg aan patiënten met dermatologische aandoeningen. De vakgroep wil die zorg continu verbeteren.
De dermatologen bieden zorg in een veilige, service-gerichte en gastvrije ambiance.
In nauwe samenwerking met de directe medewerkers wordt de zorg als team aangeboden.
De dermatologen en hun medewerkers vormen een verband waarin en waarmee het plezierig samenwerken is.

De vakgroep Dermatologie participeert in multidisciplinaire spreekuren, commissies en werkgroepen, onderhoudt relaties met huisartsen en referentiecentra en participeert in de opleiding tot dermatoloog met het UMC Utrecht.

Overige informatie en hoe kun je solliciteren?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. mr. L.B.E. Kienhorst en dr. S. van Ruth, dermatologen van de vakgroep Dermatologie, of met één van de andere vakgroepleden, via T 088-753 2995. Ook kunt u kijken op www.tergooi.nl/dermatologie. Voor meer informatie over het ziekenhuis Tergooi kunt u contact opnemen met de bedrijfsvoeringsmanager, de heer T. ‘t Hart T 088-753 3385.

U kunt uw reactie vergezeld van uw cv en motivatie, vóór 20 december 2020 digitaal sturen aan mevrouw H. Gout, hgout@tergooi.nl, t.a.v. mevrouw dr. A.E.M. Verdonkschot, voorzitter maatschap MSB Gooi en Eemland, Postbus 10016, 1201 DA Hilversum.

Foto Hetty Gout

Vragen over de vacature?

Hetty Gout
T 088 753 33 24
hgout@tergooi.nl