De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt 
en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Dermatoloog

Functieomschrijving

De maatschap MSB Gooi en Eemland zoekt per 1 augustus 2019 voor de vakgroep Dermatologie van Tergooi een

Dermatoloog (0,75 fte)

Wat vragen wij?

Wij zoeken een actieve en enthousiaste allround dermatoloog met uitstekende communicatieve vaardigheden. Een certificaat Mohs chirurgie of de bereidheid daartoe om deze te behalen strekt tot aanbeveling.

Wat bieden wij?

U wordt als lid van de vakgroep Dermatologie aangenomen conform de geldende richtlijnen van het MSB Gooi en Eemland. Mocht u hierover meer informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot de hieronder vermelde contactpersonen.

Afdelingsinformatie

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden.
Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

De vakgroep Dermatologie in Tergooi maakt onderdeel uit van het MSB Gooi en Eemland en bestaat uit zeven leden.
De vakgroep Dermatologie biedt 'state of the art' medisch specialistische zorg aan patiënten met dermatologische aandoeningen. De vakgroep wil die zorg continu verbeteren. De dermatologen willen de zorg aanbieden in een veilige, servicegerichte en gastvrije ambiance. In nauwe samenwerking met de directe medewerkers wordt de zorg als team aangeboden.
De vakgroep Dermatologie participeert in multidisciplinaire spreekuren, commissies en werkgroepen, onderhoudt relaties met huisartsen en referentiecentra en participeert in de opleiding tot dermatoloog met het UMC Utrecht. De dermatologen en hun medewerkers willen een verband vormen waarin en waarmee het plezierig samenwerken is.

Hoe kun je solliciteren?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw dr. E.G. Langeveld, medisch specialist manager van de vakgroep Dermatologie, of met één van de andere vakgroepleden, T 088 753 17 53. Ook kunt u kijken op http://www.tergooi.nl/dermatologie Voor meer informatie over ziekenhuis Tergooi kunt u contact opnemen met de bedrijfsvoering manager, de heer T. 't Hart, T 088 753 33 85.
U kunt uw reactie, vergezeld van uw CV en motivatie, vóór 25 maart digitaal sturen aan hgout@tergooi.nl en tegelijkertijd richten aan de heer dr. J.W. Briel, voorzitter maatschap MSB Gooi en Eemland, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum.

Foto Hetty Gout

Vragen over de vacature?

Hetty Gout
T 088 753 33 24
hgout@tergooi.nl