De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt 
en daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit.

Chef de Clinique Pathologie

Functieomschrijving

De maatschap MSB Gooi en Eemland zoekt, in verband met het vertrek van de huidige Chef de Clinique, per 1 februari 2019 een

Chef de Clinique (0,8 - 1 fte)

Het betreft een aanstelling voor de periode van vijf maanden.
Het is op onze afdeling mogelijk de pathologie grotendeels in de volle breedte uit te oefenen. Er is veel expertise en aanbod aanwezig op het gebied van mamma- en dermatopathologie, zodat het vooral in deze gebieden mogelijk is extra ervaring op te bouwen.

Wat vragen wij?

We zoeken een enthousiaste, communicatief vaardige en flexibele patholoog, die de pathologie grotendeels in de volle breedte wil uitoefenen. Wij zijn daarnaast op zoek naar een patholoog die affiniteit heeft met het opleiden van een AIOS en het prettig vindt in teamverband te werken.

Wat bieden wij?

U wordt als lid van de vakgroep Pathologie aangenomen conform de geldende richtlijnen van het MSB Gooi en Eemland. Mocht u hierover meer informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot de hieronder vermelde contactpersonen.

Afdelingsinformatie

Tergooi is een ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van zorg èn het welzijn van de patiënt centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden.
Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks streven naar perfectie. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Een zorgorganisatie die doorlopend streeft om de zorg nog beter te maken.
De vakgroep Pathologie bestaat uit een enthousiast team van vier pathologen en verzorgt de diagnostiek voor ziekenhuis Tergooi. Daarnaast verricht de afdeling diagnostiek voor ZBC's en regionale huisartsen. Tevens wordt deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. De afdeling bevindt zich op locatie Blaricum van Tergooi. De afdeling heeft een B-opleiding Pathologie in affiliatie met de afdeling Pathologie van het AMC.

Hoe kun je solliciteren?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medisch specialist manager van de vakgroep, de heer H. Stel (hstel@tergooi.nl) of met één van de andere pathologen, mevrouw S. Croonen of de heer J. Oudejans (via het secretariaat Pathologie, T 088 753 30 08). Ook kunt u kijken op www.tergooi.nl

U kunt uw reactie, vergezeld van uw CV en motivatie, vóór 1 april 2019 digitaal sturen aan hgout@tergooi.nl en richten aan de heer dr. J.W. Briel, voorzitter maatschap MSB Gooi en Eemland, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum.

Foto Hetty Gout

Vragen over de vacature?

Hetty Gout
T 088 753 33 24
hgout@tergooi.nl