De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt en daarnaar handelt. Want Tergooi MC zorgt vooruit.

Algemeen kinderarts

Wat ga je doen

Wij zoeken per 1 maart 2022 een:

Algemeen kinderarts (0,7 fte) met aandachtsgebied Neonatologie

Wat breng je mee

We zoeken een algemeen kinderarts die allround ingezet kan worden met volledige participatie in de diensten. Samen met een vaste collega ben je extra betrokken bij de afdeling Neonatologie en Verloskunde. Vast onderdeel in de werkzaamheden is participatie in de multidisciplinaire nazorgpolikliniek voor pre- en dysmaturen samen met kinderfysiotherapeut, kinderlogopediste en kinderverpleegkundigen. We werken toe naar een moderne opzet van het Vrouw Moeder Kind Centrum met couveusesuites in de aanstaande nieuwbouw.
We zoeken iemand die als kinderarts in een grote opleidingspraktijk wil werken, de opleiding een warm hart toedraagt en daar ook een bijdrage aan wil leveren.

Wat bieden wij

De aanstelling vindt plaats in dienstverband. De arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten (AMS) is van toepassing.

Waar ga je werken

Tergooi MC is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden.
 
Tergooi MC is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen.
Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen.  Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.
De vakgroep Kindergeneeskunde bestaat momenteel uit 12 kinderartsen (9,3 fte) voor wie open onderlinge communicatie, een goede werksfeer en collegialiteit bovenaan staan. De vakgroep is actief en ambitieus en continu op zoek naar verbetering. De kinderartsen zijn allemaal breed geïnteresseerde algemene kinderartsen. Daarnaast heeft een ieder ook deel specialistische expertise of belangstelling. Dit is tevens vormgegeven in een aantal themapoli’s en één-dag-concepten. Ons adagium 'goed klinisch kijken is belangrijker dan aanvullende diagnostiek' dragen wij met plezier over op onze arts-assistenten (9, waarvan 3 in opleiding tot kinderarts en 1 in opleiding tot huisarts) en coassistenten (6). We hebben opleidingserkenning voor de perifere stage kindergeneeskunde van het AUmc.
De vakgroep Kindergeneeskunde wordt verder ondersteund door een actief team van o.a. kinderlong- en kinderurotherapieverpleegkundigen, een verpleegkundig specialist kinderlonggeneeskunde in opleiding, lactatiekundigen, kinderfysiotherapeuten, kinderlogopediste, medisch maatschappelijk werkster en kinderpsychologen.

Overige informatie en hoe kun je solliciteren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H. Henneveld, kinderarts en medisch specialist manager, B. van Ewijk, kinderarts, of M. van Brakel, kinderarts met aandachtsgebied Neonatologie via
T 088 753 17 53 en kijken op www.tergooi.nl.

Voor nadere inlichtingen over het ziekenhuis kunt u contact opnemen met de mevrouw B. de Pont, manager Zorg en Bedrijfsvoering, via T 088 753 38 81.

Uw schriftelijke reactie kunt u vergezeld van uw cv en motivatie vóór 22-01-2023 richten aan Tergooi MC, t.a.v. mevrouw J. Brink-Daamen, voorzitter raad van bestuur, Postbus 10016, 1201 DA Hilversum of per mail naar mevrouw H. Gout, hgout@tergooi.nl.

Foto Hetty Gout

Vragen over de vacature?

Hetty Gout
T 088 753 33 24
hgout@tergooi.nl