In Tergooi MC vinden wij bijscholing en training belangrijk voor al onze medewerkers. Ieder jaar stellen afdelingsmanagers een opleidingsplan op per afdeling, waarin de opleidingswensen van het team en van de individuele medewerkers zijn opgenomen. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op de professionele ontwikkeling maar is er ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.