Op zoek naar een stageplaats? Tergooi MC is een erkend leerbedrijf voor een groot aantal opleidingen.

Stagecoördinator

Met diverse onderwijsinstellingen heeft Tergooi MC afspraken over stages. De stagecoördinator van jouw onderwijsinstelling kan je meer vertellen over de mogelijkheden van een stage in Tergooi MC.

Stageverzoek

Heeft jouw onderwijsinstelling géén afspraken met Tergooi MC? Dan kun je zelf een stageverzoek indienen, met de volgende gegevens:

  • Welke opleiding volg je (denk aan naam onderwijsinstelling, studiejaar)?
  • Welke periode wil je stage lopen (denk aan begin- en einddatum, aantal dagen per week)?
  • Heb je ervaring vanuit vorige stages? Zo ja, welke?
  • Motivatie voor stageplaats in Tergooi MC
  • Wat wil je leren in Tergooi MC (beschrijving te behalen leerdoelen)?
  • Curriculum Vitae (cv)

Zonder deze gegevens kan je stageverzoek niet worden behandeld.

Je stageverzoek of je vragen over stage in Tergooi MC kun je sturen naar stage@tergooi.nl.

Heb je na 3 weken geen antwoord ontvangen, dan is het niet mogelijk om je stageverzoek te honoreren.