Maximale rust

De kakofonie van piepjes en alarmen waar het onderzoek naar refereert en die de IC typeert, is contraproductief voor hoe de afdeling zou moeten functioneren. Te veel alarmen leveren te veel stress op voor zorgverleners. Bovendien zorgen valse alarmen voor alarmmoeheid. En dan hebben we het niet eens gehad over de nadelen voor patiënten; al deze geluiden vergroten het risico op slaapgebrek en een delier, wat vervolgens weer de hersteltijd verlengt.

Een stille IC lijkt een utopie, maar is dat zeker niet meer. 

Als ruim vier op de vijf alarmen vals zijn, dan is het verstandig om zorgverleners te helpen om in te schatten hoeveel prioriteit ze moeten geven aan een alarm. De beste manier om dat te doen is door context toe te voegen aan een alarm. Een zorgverlener krijgt dus niet alleen het signaal dat er hulp nodig is, maar ook wat de prioriteit is en wat voor alarm het is. Een zorgverlener kan daardoor beter inschatten welke actie er nodig is. Context helpt dus om slimmer om te gaan met de meldingen die er zijn.

Door ervoor te zorgen dat de juiste zorgverleners de juiste alarmen ontvangen, kun je voorkomen dat andere zorgverleners onnodig lastig gevallen worden. Dit geeft rust op de afdeling. De veiligheid komt niet in het geding, want slimme escalatie zorgt ervoor dat de inzet van zorgverleners alleen opgeschaald wordt als dat ook echt nodig is.  

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat zorgverleners en medisch specialisten minder tijd kwijt zijn met onnodige handelingen en verstoringen. En daardoor kunnen ze juist veel persoonlijkere zorg verlenen dan in een werksituatie vol met piepjes en alarmen.

 

 

Bron: https://www.icthealth.nl/blog/in-vijf-stappen-naar-een-ic-zonder-toeters-en-bellen/