Speak up

06|02|18

Vorige week was het nog in het nieuws: het belang van een goede communicatie bij een bevalling. Er overlijden minder baby’s omdat een heldere communicatie zorgt voor duidelijkheid en overzicht, ook in een acute situatie.

Als opleidingsadviseur van VMK (vrouw moeder kind) en lid van het kernteam Verloskundig samenwerkingsverband was ik deze week in de gelegenheid één van de teamtrainingen bij te wonen. Deze trainingen worden nu al drie jaar georganiseerd en de kunst is om niet alleen tijdens trainingen maar ook daarna elkaar op de werkvloer aan te spreken bij vragen of onduidelijkheden. ‘Speak up’ stond dan ook centraal tijdens het oefenen van acute situaties op de verloskamers.

Bewondering heb ik voor de deelnemers die kwetsbaar durfden te zijn, en vertelden dat zij opzagen tegen het oefenen, of een nare herinnering hadden aan een situatie waarin hun ‘speak up’ niet werd gewaardeerd. Door deze kwetsbaarheid ontstond ruimte voor alle deelnemers om zich te uiten. Het oefenen werd daardoor een stuk ontspannener en heel waardevol.

Ook was er tijd ingeruimd om samen te denken wat we zelf kunnen doen om ook tijdens het werk ‘speak up’ te blijven doen. Na een hele week trainen hebben we zo rond de 40 ideeën opgehaald om in de praktijk te gaan toepassen. Hier gaan we in het kernteam VSV mee aan de slag, zodat speak up vanzelfsprekend wordt.

We eindigden de middag met een complimentencaroussel. Iedereen eindigde deze training met een grote smile op het gezicht. Dat doen complimenten met je!

Deze trainingen dragen bij aan veilig en vertrouwd bevallen in Tergooi.

Nynke Dijkhof
Opleidingsadviseur
Tergooi Academie

« Vorige pagina