Programma Nieuwbouw en locatieontwikkeling

18|07|18

Vanaf 2021 wordt een groot deel van de patiëntenzorg van de huidige locaties Blaricum en Hilversum geconcentreerd in de nieuwbouw op locatie Hilversum. Het nieuwe ziekenhuis wordt de spil van het gezondheidspark Monnikenberg. De huidige locatie Blaricum blijft tot op de oplevering van de eerste fase van de nieuwbouw in gebruik, maar het gebouw en de grond worden in de tussentijd wel verkocht. De precieze invulling van bouw- en verhuisfasering is een ingewikkelde puzzel die de komende periode verder vorm krijgt. Daarnaast ontwikkelt Tergooi samen met de (zorg)partners regiozorgcentra in Weesp en in het noordoostelijk deel van de regio. De toegevoegde waarde van de regiozorgcentra is het aanbieden van geïntegreerde zorg op het grensvlak van huisarts, medisch specialist, paramedische zorg en gemeente, dicht bij huis en ondersteund door e-health.

« Vorige pagina