Loopbaanontwikkeling

Loopbaanbegeleiding

In Tergooi MC ben je als medewerker regisseur van je eigen loopbaan. Waar het om gaat? Benutten van je talent en plezier in je werk.
Tergooi MC ondersteunt je met vragen als: ‘wat kan ik doen om inzetbaar te blijven, nu en in de toekomst?’ En: ‘hoe kan ik me verder ontwikkelen in mijn (huidige )loopbaan?’

Je kunt met een loopbaancoach een persoonlijke loopbaanvraag onderzoeken. In een traject is er aandacht voor levensloop, talent en drijfveren, en voor een goede balans tussen werk en privé. Ook kan een persoonlijkheidsvragenlijst of cognitieve capaciteitentest worden ingezet bij een traject.

Verder heb je als medewerker toegang tot een uitgebreide digitale leeromgeving.