Op zoek naar tien toppers

11|04|19

Wat is het toch leuk om kandidaten tijdens onze jaarlijkse selectieavond voor de 3-jarige mbo verpleegkunde opleiding te begeleiden.

Er zijn weer hele verschillende kandidaten aanwezig, van bijna gediplomeerde havo-scholieren tot kandidaten die toe zijn aan een carrièreswitch; mensen die ervaren hebben dat ze beter op hun plek denken te zijn in de zorg. De kandidaten komen uit het hele land en één kandidaat heeft zelfs het vliegtuig gepakt om aanwezig te kunnen zijn.

Deze avond wordt een actieve bijdrage van alle kandidaten gevraagd, het is zeker geen éénrichtingsverkeer. Iedereen moet laten zien wie hij/zij is om een kans te maken op één van de tien beschikbare opleidingsplaatsen. Ik zie aan de kandidaten dat dit best spannend is. De ene kandidaat stort zich vol overgave in de opdracht, de andere kijkt eerst de kat uit de boom.

Na een gezamenlijk kopje soep met brood is er gelegenheid om vragen te stellen aan vier verpleegkunde studenten. De vragen gaan over de mooie kanten van het beroep (mensen geven je hun vertrouwen) en de minder mooie kanten (ernstig zieke patiënten, een eerste reanimatie meemaken) en over het combineren van een gezin met een opleiding (ja, dat kan, maar maak goede afspraken met het thuisfront).

De ‘ingevlogen kandidaat’ heeft, in verband met haar terugreis, inmiddels haar sollicitatiegesprek achter de rug. Zij gaf aan graag in Tergooi te willen werken omdat zij zich aangesproken voelde door de zinsnede op onze de website ‘Tergooi zorgt vooruit’.

De meest geschikte kandidaten zullen ook worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en uiteindelijk blijven er tien toppers over die met de opleiding mogen starten.

Wat ben ik trots dat vanuit alle windstreken kandidaten Tergooi weten te vinden en wij daardoor de kans hebben om prachtmensen in dienst te nemen!

Nynke Dijkhof

Opleidingsadviseur
Tergooi Academie

« Vorige pagina