Leermeester worden is niet niks

24|05|19

In het najaar mocht ik meedoen aan de leergang voor leermeester Proactive Nursing. Deelnemers van deze leergang kunnen collega’s ondersteunen bij het leren klinisch redeneren in de patiëntenzorg.

Wat is klinisch redeneren?

Klinisch redeneren is ‘de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie)’. Zo kunnen verpleegkundigen goed onderbouwen welke interventies zij moeten inzetten bij een ziektebeeld of verpleegprobleem en welke vervolgstappen ze moeten nemen. Oud-verpleegkundige en docent Marc Bakker ontwikkelde een zesstappenmethodiek om klinisch redeneren gestructureerd toe te passen. Voor Tergooi werd deze scholing dan ook verzorgd door Marc Bakker en Carol Timmer van het VUMC Academie.

22 enthousiaste verpleegkundigen van bijna alle afdelingen in Tergooi deden mee. Wat mij opviel was de grote diversiteit aan verpleegkundigen; van de IC, oncologie, interne, maar ook transferverpleegkundigen waren van de partij. Ieder met zijn of haar eigen achtergrond en beginsituatie.

Leermeester

Al deze verpleegkundigen hebben zich keihard ingezet om kennis op te doen zodat zij hun rol als leermeesters kunnen waarmaken. Want leermeester worden is niet niks, dat realiseer ik mij heel goed. Het was niet zomaar een scholing waarbij de docent/trainer zijn kennis en kunde overdraagt, maar echt een ‘community of practice’, waarbij de deelnemers zich aan de hand van hun eigen praktijk ontwikkelden. Dit leverde in eerste instantie wat onrust, discussie en soms frustratie op, maar het resultaat mag er zijn… De leermeesters van Tergooi hebben inmiddels op eigen kracht een symposium georganiseerd en in samenwerking met Marc Bakker is er een promofilm gemaakt!

Verder ondersteunen de leermeesters ook verpleegkunde studenten in het klinische redeneren. Zij doen dit voor studenten op de onze speciale stage-afdeling (leerafdeling) en tijdens opleidingsdagen.

Kortom ik ben heel trots op onze leermeesters, zelfs de ‘buitenwereld’ heeft interesse voor onze aanpak.. Een goede motivatie om ook dit najaar weer een nieuwe groep leermeesters op te leiden in Tergooi.

Babs Fennis

Opleidingsadviseur
Tergooi Academie

« Vorige pagina