HiX – FiX door verpleegkundigen

13|02|19

HiX – FiX door verpleegkundigen
Decubitus, pijn, vallen, vitaal bedreigde patiënt…alles moeten we registreren in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). “Veel werk, dubbelop en omslachtig” zijn veel gehoorde kreten van verpleegkundigen. Daar heeft natuurlijk niemand zin in.

Knelpunten
We zijn in Tergooi nu een half jaar bezig met de optimalisatie van het EPD (Chipsoft – HiX). Dat houdt in dat we met een team langs afdelingen toeren en al ‘scrummend’ in een periode van 2 à 4 weken, EPD gerelateerde knelpunten oplossen. Al snel hadden we door dat er een overlap bestond van knelpunten waar verpleegkundigen tegenaan lopen. We besloten om daar een aparte sprint (scrum term voor een kortdurend project) aan te wijden.

Verpleegkundigen indicatoren
In overleg met verpleegkundigen besloten we aan de slag te gaan met 8 indicatoren, waar verpleegkundigen een belangrijke rol bij spelen. We vonden dat een eenduidige werkwijze en registratie voorop moest staan. Uiteraard gebruikersvriendelijk en bij voorkeur papierloos. Het is niet voor niets een digitaal systeem. Kortom: we willen verspillingsvrij werken.

Werkwijze
In drie dagen hebben we met zes verpleegkundigen de processen behorende bij de indicatoren in kaart gebracht (waardestroomanalyse). Best een klus, aangezien er nogal wat verschillende werkwijzen bestaan. Unaniem vond men het ontbreken van automatische acties, nadat risico is vastgesteld, de grootste ‘frustrator’. Je moet iedere keer zelf weer dingen verzinnen en noteren in HiX. Ander opvallend punt is dat verpleegkundigen nog regelmatig papieren werkbriefjes op zak hebben (die overgeschreven zijn uit het EPD). Het was overigens niet de eerste keer dat we op deze manier te werk gingen. We hebben vaker projecten met verpleegkundigen gedaan met de scrum en Lean methode. Dat bevalt verpleegkundigen prima: snel, praktisch en doelgericht verbeteren.

Hoe verder
Behalve de verzameling van knelpunten hebben we het decubitus proces met alle bijbehorende administratie in HiX geoptimaliseerd. Het huidige proces hebben we ongeveer gehalveerd. Het zit nu logischer in elkaar en we doen alleen dat wat nodig is voor goede patiëntenzorg. De sprint zelf is nu afgelopen, maar we zijn nog niet klaar. De afdeling ICT is nog druk in de weer met technische aanpassingen in het EPD. Zelf zijn we een plan aan het maken hoe alle verpleegkundigen digitaal te updaten.

Oh ja, het gaat natuurlijk niet alleen maar om het vinken, we willen een EPD wat ons helpt om de beste zorg te kunnen leveren aan patiënten. En ja, dat kan niet anders dan digitaal.

Angelique Titulaer,
Lean adviseur Tergooi

« Vorige pagina