Hard werken loont

30|08|19

Soms heb je wel eens van die klussen waarbij de gedachten door je hoofd schieten: wat veel werk, wat een tijd gaat daar in zitten, als dat het allemaal maar waard is…

Eind 2018 startte zo’n omvangrijk project: de (her)erkenningsaanvragen voor negen CZO-erkende opleidingsplaatsen*. Het was voor een aantal opleidingsplaatsen alweer 5 tot 7 jaar geleden dat een (her)erkenningsgaanvraag was ingediend. Wat de aanvraag dit keer zo spannend maakte was de geplande audit van de werkplekken door een heus zevenmans auditteam van het CZO en de uitdaging om vóór die tijd op juiste wijze alles digitaal in te voeren.

Opleidingsgids

Het bleek echt veel werk. We hadden onszelf voorgenomen om alle te auditeren opleidingsplaatsen te voorzien van een geformaliseerde opleidingsgids. Om verder aan de eisen van het CZO te kunnen voldoen zou er ook ziekenhuisbreed een (herziene) OER (Opleidings- en examenreglement) opgesteld moeten worden en werd het CBOC (Centrale Beroeps Opleidingscommissie) opgericht.

In nauwe samenwerking met afdelingsmanagers en medewerkers met aandachtsgebied opleiden ging de Tergooi Academie aan de slag met het updaten van de opleidingsgidsen. Voor de ene afdeling bleek dat meer werk te zijn dan voor de ander. Het positieve was dat er weer eens kritisch werd gekeken naar bijv. werkwijze, visie op opleiden en begeleiden, relatie tussen de eindtermen van het CZO en competenties in de praktijk.

Interne audits

Om te beoordelen of we als Tergooi zouden voldoen aan de norm, hebben leden van het CBOC samen met de Tergooi Academie interne audits uitgevoerd. Ik heb zelf ook zo’n interne audit mogen uitvoeren en was aangenaam verrast over het enthousiasme en de inzet die iedereen hierin toonde. We bootsten de audits zoveel mogelijk na als in de te verwachtte CZO-audits, dus met interviews van studenten, werkbegeleiders en afdelingsmanagers, inspectie van de leerwerkplekken en portfolio’s. De feedback werd nauwkeurig opgevolgd en daar waar nodig werden nog de laatste aanpassingen in opleidingsgidsen en procedures aangebracht.

Spannende dag

En toen kwam de grote dag, 14 juni. Ontvangst door Janneke Brink namens de Raad van Bestuur, waarna de auditteamleden volgens strak schema naar de interviewruimtes en afdelingen gingen. Een spannende dag, waarbij iedereen zich van zijn of haar beste kant liet zien, waar ook plaats was voor een kritisch geluid én laten zien waar we zo goed in zijn: opleiden. Aan het eind van de dag gaf het auditteam een korte samenvatting van wat ze gezien en gehoord had; de eerste voorzichtige maar positieve conclusies.

Geslaagd!

Eind augustus kwam het officieuze bericht binnen en na de verwerking van onze feedback, werden eindelijk de verlossende woorden uitgesproken: geslaagd! Zonder herkansing, zonder dwingende maatregelen en met goede adviezen en lovende uitlatingen. Hard werken heeft ons geloond.

We mogen trots zijn op onszelf. Lang kunnen we in deze roes niet blijven hangen, want de volgende CZO-audits zijn alweer aanstaande: andere afdelingen, andere opleidingsplaatsen en met nieuwe kansen. Hardwerkend gaan we met vertrouwen aan de slag!

Ellen van Houten-van Geenen
Opleidingsadviseur

Tergooi Academie

*Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is.

« Vorige pagina