Petri Oost

urologisch oncologieverpleegkundige

Mijn aandacht gaat uit naar de patiënt én diens partner

Petri Oost vertelt: ‘Toen ik vijf was heb ik een periode in het ziekenhuis gelegen met een flinke nierbekkenontsteking. Ik vond het bewonderenswaardig wat de verpleegkundigen voor de patiëntjes deden. Het maakte diepe indruk en sindsdien wist ik: ik word zuster!’

‘De weg om verpleegkundige te worden verliep anders dan ik vooraf dacht. Pas op latere leeftijd ben ik een opleiding in de zorg gaan volgen. Ik begon als verzorgende in een verpleeghuis en een aantal opleidingen verder ben ik sinds 2014 urologisch oncologieverpleegkundige. In 2017 rondde ik de specialisatie seksuologie af en juni van dit jaar haalde ik mijn HBO-V opleiding. Binnenkort start ik met de opleiding tot verpleegkundig specialist urologische oncologie/seksuologie.’

Op de polikliniek
‘Toen ik begin 2013 kennismaakte met de polikliniek Urologie, zou dat in eerste instantie voor een periode van vier maanden zijn. Inmiddels werk ik er ruim acht jaar. De werkzaamheden als verpleegkundige zijn heel divers: van samenwerken met de urologen en physician assistent bij het assisteren van blaasonderzoeken en kleine poliklinische ingrepen tot balie- en telefoonwerkzaamheden.’

‘Urologie houdt zich bezig met afwijkingen en aandoeningen aan de urinewegen bij zowel mannen als vrouwen en het mannelijk geslachtsorgaan. De prostaat, nieren en blaas staan daarbij centraal. Daarbij gaat het om zowel goed- als kwaadaardige aandoeningen. Bij kwaadaardige aandoeningen kan je denken aan prostaatkanker. Dit is de meest voorkomende kankersoort bij mannen. In Tergooi begeleiden we ieder jaar ongeveer 2.400 patiënten met prostaatkanker.’

Oncologische spreekuren
‘Tot 2014 was er geen specifieke begeleiding voor een urologische oncologiepatiënt en diens partner en naasten na een slechtnieuwsgesprek, terwijl patiënten hier wel behoefte aan hadden. Na een tijd van voorbereiding en verdieping ben ik gestart met oncologische spreekuren. Als dit gesprek met de uroloog is afgelopen, schuift de patiënt bij mij aan.’

Aandacht voor seksuele problemen
‘Wat we bespreken? Samen lopen we nogmaals door de informatie heen en geef ik voorlichting over het behandeltraject. Ik licht eventuele bijwerkingen en complicaties toe en bespreek de rol van onze afdeling bij nazorg. Mijn collega’s en ik zijn er voor de patiënten. Zij kunnen bij vragen of klachten altijd contact met ons opnemen.’

‘Tijdens deze oncologische spreekuren is er ook aandacht voor seksuele problemen die zich kunnen voordoen na de behandeling van de urologische kanker. Daar is uiteindelijk ook mijn verdere specialisatie van seksuologie uit voortgekomen. Seks is iets waar iedereen mee te maken heeft, wie je ook bent, waar je ook woont én het is tevens boeiend!’

Taboe
‘Wanneer je er goed over nadenkt, zijn bij ieder specialisme wel aandoeningen en behandelingen waarbij seksueel functioneren in het geding komt. Te denken valt aan patiënten met astma, COPD, diabetes, hart- of vaataandoeningen, ingrepen waardoor een vertekend zelfbeeld kan ontstaan, na diagnose van een oncologische aandoening en bij het ouder worden.’

‘Meer aandacht voor dit onderwerp kan de kwaliteit van leven en het welzijn van de patiënt verbeteren. Op het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit rust nog altijd een taboe. Voor patiënten is het vaak een drempel om hierover vragen te stellen. En zorgprofessionals zijn nauwelijks of niet geschoold om dit onderwerp bespreekbaar te maken.’

Aandacht voor patiënt én partner
‘Als door een behandeling of het voorschrijven van medicatie problemen kunnen ontstaan in het seksueel functioneren, dien je dit tijdig te bespreken met de patiënt. Het oplossen van het probleem is zeker geen vereiste; meedenken met de patiënt is al belangrijk. Patiënten voelen zich dan gehoord en begrepen. Er wordt trouwens vaak vanuit gegaan dat het probleem alleen de patiënt betreft, waarbij de partner buiten beschouwing wordt gelaten, maar mijn aandacht gaat uit naar de patiënt én diens partner.’

Bevoorrecht
‘Wanneer een patiënt toestemming geeft over seksualiteit te praten, krijg ik nadien veelal positieve reacties. Ik voel me bevoorrecht om mij in te zetten voor patiënten met problemen in seksueel functioneren na een behandeling of bij chronische ziekte. Het zou echt geweldig zijn als dit in de toekomst een vast onderdeel wordt van het zorgproces.’