Iris Huisman

Longverpleegkundige

''Een simpele vraag als: “Vertelt u eens?” kan al zo helpend zijn''

‘Als vijftienjarig meisje oriënteerde ik me op een vervolgopleiding en liep ik een snuffelstage in het ziekenhuis. Daar zag ik het intensieve contact dat een verpleegkundige met een patiënt heeft op hele kwetsbare momenten en wist meteen: dit wil ik later ook gaan doen. En ruim twintig jaar later, werk ik nog steeds met veel passie en plezier als longverpleegkundige binnen Tergooi.’

Open gesprekken
‘Ik heb altijd met longpatiënten gewerkt. Dat begon op de longafdeling waar de combinatie van acute en chronische zorg mij heel erg aantrok. Het voelt heel goed om ervoor te zorgen dat een patiënt met respiratoire insufficiënte (tekortschietende ademhaling) op tijd naar de Intensive Care kan of iemand te kunnen ondersteunen in het herstel na een grote longoperatie. Ik haal veel voldoening uit open gesprekken met patiënten. Bijvoorbeeld over de impact van een terminale longziekte tijdens het toedienen van chemokuren. Ook tijdens de begeleiding in het proces rondom gedragsverandering bij chronische longziekten voer je open gesprekken. Wat beweegt iemand nu echt om bepaalde gewoonten vast te houden of mogelijk los te laten?’

Verpleegkundig spreekuur voor longpatiënten
‘Mijn werk is in de loop der tijd steeds meer verschoven van de longafdeling naar de longpoli waar ik me steeds meer richt op de chronische longpatiënt. Daar heb ik een verpleegkundig spreekuur voor longpatiënten opgezet. Hierin werken we met een team van longverpleegkundigen nauw samen met de longartsen en andere disciplines zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek en psychologie.’

Longrevalidatieprogramma geeft grip
‘Tijdens het tien weken durende longrevalidatieprogramma is het van belang dat de patiënt in die periode er alles uit kan halen wat nodig is om te leren omgaan met zijn longziekte. En dit bereik je alleen door achter de intrinsieke motivatie van patiënten te komen en binnen de medische disciplines goed samen werken. Het is prachtig om te zien hoe iemand na de revalidatie weer zijn mogelijkheden kan zien in plaats van het gemis en onvermogen. Het geeft ze echt weer grip op hun leven.’

Thuismonitoring
‘Ik ben iemand die de lat hoog legt en zoek altijd naar nieuwe verbeterprojecten in het belang van patiënten. Tergooi heeft mij hier altijd in ondersteund. Tien jaar geleden rondde ik de opleiding Post-HBO Longverpleegkunde af. Ik geef graag scholing en patiëntenvoorlichtingen op gebied van inhalatiemedicatie, astma en COPD. Een van de projecten is de thuismonitoring voor patiënten met COPD. Bij een chronische longziekte speelt angst vaak een grote rol en kan het een belasting zijn om steeds naar het ziekenhuis te komen. Door middel van een persoonlijk longaanvalplan, wekelijkse vragenlijst, educatiemodules en de mogelijkheid tot snel videocontact met een longverpleegkundige kunnen op afstand laagdrempelig begeleiden, snel ingrijpen en opnames voorkomen.’

Luisteren en vragen
‘De zorg is in de afgelopen jaren goed geworden in het “afvinken en scoren”, maar echt handelen naar de hulpvraag van de patiënt geeft mij de meeste voldoening. Wie is deze patiënt achter alle vinkjes en scores, wat heeft deze patiënt nodig om te herstellen? De meeste energie krijg ik van begeleidingsgesprekken met patiënten, waardoor zij inzicht krijgen in hun lichamelijk en mentale functioneren. Want het ziek zijn beïnvloedt niet alleen de patiënt maar ook het gehele systeem om de patiënt heen en visa versa. Ik zie het dan ook als een uitgelezen kans om onze kracht als verpleegkundigen in te zetten, door goed te luisteren en door te vragen. Om op die manier tot de kern van de hulpvraag te komen en een passend behandelplan. Een simpele vraag als: “Vertelt u eens?” kan al zo helpend zijn.’

‘Als verpleegkundige kunnen wij zoveel bijdragen aan het herstel en het acceptatieproces van patiënten. Neem die verantwoording en pak elke kans aan om je kwaliteiten en kennis te delen met patiënten, artsen of andere collega’s. Laat je horen, wees besluitvaardig en neem de regie over de zorg van jouw patiënten. Want zij rekenen op ons.’