Hans den Hollander

Voorzitter Raad van Bestuur

"Goede patiëntenzorg begint met goede samenwerking"

Ik ben sinds juli 2012 bestuurder binnen Tergooi. Aanvankelijk als lid van de Raad van Bestuur en sinds 1 mei 2017 als voorzitter. In die positie krijg je te maken met alles wat er in een ziekenhuis als Tergooi speelt, en dat is veel. Natuurlijk staat de zorg voor onze patiënten boven aan het lijstje: daar draait alles om. Maar om dat goed te organiseren moet er op andere gebieden ook veel georganiseerd en geregeld worden. Dat varieert van parkeren, gebouwenbeheer tot en met het aantrekken en opleiden van (nieuwe) medewerkers, maar ook het onderhouden van contacten met bijvoorbeeld zorgpartners en gemeenten in de regio en natuurlijk ook de financiële relaties met de zorgverzekeraars en banken. Veel variatie in het dagelijks werk dus, soms snel kunnen schakelen en vooral je verbonden weten met alle mensen die in Tergooi werken, waar je dagelijks mee te maken hebt.

De Raad van Bestuur is ook eindverantwoordelijk voor alles wat er in Tergooi gebeurt. Die verantwoordelijkheid valt alleen maar in te vullen als je voor de volle 100% kunt vertrouwen op alle collega’s binnen Tergooi die weten wat er in hun vakgebied speelt, zich daar verantwoordelijk voor voelen en zo nodig tijdig aan de bel trekken als er iets mis dreigt te gaan. Het mooiste van mijn werk is die samenwerking. Leiding geven aan Tergooi betekent naar mijn overtuiging dat iedereen binnen het ziekenhuis tot zijn of haar recht komt, zich gewaardeerd weet en met plezier en overtuiging zijn/haar werk doet. In het belang van de zorg voor onze patiënten!

Hans den Hollander,

Voorzitter Raad van Bestuur