"Werken in de zorg is me op het lijf geschreven. Dit is echt mijn droombaan"

‘Mijn interesse in de medische wereld is er altijd al geweest. Als ik mijn ouders mag geloven wilde ik als jong meisje al ‘zuster’ worden. Tijdens mijn opleiding tot kinderverpleegkundige realiseerde ik me dat ik iets wilde betekenen voor kinderen met poep- en plasproblemen.’

Plaspoli voor kinderen
‘In Tergooi is er een speciale plas- en poeppoli voor kinderen, die ik in 2011 met kinderarts Johan van der Kaaden heb opgezet. In het team hebben we ondersteuning van een medisch psycholoog en een bekkenfysiotherapeut. We zorgen samen, vullen elkaar aan en overleggen welke behandeling het beste is voor het kind.

Bij jonge kinderen voorzien we vooral de ouders van tips en tricks. Vaak gaat het om gedragsmatige problematiek. Hoe ga je daar als ouder en kind mee om? Pubers en middelbare scholieren benaderen we weer op een andere manier. We geven ze vertrouwen om in een veilige omgeving over hun probleem te praten. Soms met de ouder en soms zonder de ouder. De behandeling bestaat vooral uit uitleg en instructie aan het kind over plasfrequentie en drinkpatroon. Bij urotherapie kijken we ook of de plas- en poepproblemen een medische oorzaak hebben.’

Eigen aardigheden
‘De taal spreken die bij het kind past qua leeftijd en persoon is het allerbelangrijkste! Dan is er verbinding en ruimte om te werken en te inspireren. Daarbij is ieder kind een individu met zijn ‘eigen aardigheden’. Ik laat een kind zoveel mogelijk zelf doen. Het zelf meten van de blaas op de echo is daar een onderdeel van. Daardoor haal je spanning weg en probeer ik een kind enthousiast te krijgen.’

Duidelijke boodschap
‘Als kinderverpleegkundige, urotherapeut en kindercoach is het belangrijk me in te leven in ouder en kind. Je moet empathisch zijn. Luisteren en de juiste feedback geven is essentieel. We kiezen we onze woorden zorgvuldig en werken met plaatjes om onze boodschap duidelijk te laten overkomen. Een jongetje dat ik begeleidde om droog door de nacht te komen zei ooit: “Zeg Annemieke, ik heb nagedacht wie mijn plasprobleem kan oplossen. Eigenlijk denk ik dat ik dat zelf ben, is dat het goede antwoord?” Na twee weken mailde hij enthousiast dat hij niet meer nat was geweest na ons gesprek. Hij had besloten dat hij het zelf kon oplossen en dat was ook gelukt, dankzij de tips van drinken en de plasmomenten. Hoe mooi is dat!’

Droombaan
‘Na mijn havo opleiding werd ik eerst uitgeloot voor de opleiding voor verloskundige. Verpleegkundige worden was het volgende doel. Begin jaren 80 was dat moeilijk. De opleiding zat vol. Om toch in de zorg te kunnen werken, heb ik eerst de opleiding voor medisch secretaresse gedaan. In het Majella Ziekenhuis, één van de voorlopers van Tergooi, werkte ik op het secretariaat van de internisten. In 1985 kon ik dan eindelijk starten met de opleiding tot verpleegkundige. Voor ik me tot kinderverpleegkundige specialiseerde, werkte ik eerst op andere afdelingen. Bijvoorbeeld op de poliklinische OK, waar ik artsen assisteerde bij kleine chirurgische ingrepen.’

‘Iedere dag ga ik met plezier naar Tergooi, want werken in de zorg biedt zoveel moois. Voorwaarde is dat je geïnteresseerd in je medemens bent en dat je niet benauwd moet zijn om je handen uit de mouwen te steken. Daarbij moet je echt een teamspeler zijn, want je doet het echt samen. En daar krijg je zoveel voor terug. De contacten met collega’s en patiënten geven zoveel voldoening! Werken in de zorg is me op het lijf geschreven. Dit is echt mijn droombaan!’

Annemieke Smeink, Urotherapeut